ประกาศราคากลางจ้างเหมาศึกษาวิจัยพัฒนาสูตรลูกประคบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาศึกษาวิจัยพัฒนาสูตรลูกประคบ ภายใต้โครงการเมืองแห่งความสุขด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 3 พัฒนา Champion Product กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาสูตรลูกประคบสมุนไพร จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในราคากลางทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการกำหนด

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments