ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments