รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.


จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 6 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 91 ราย (เพิ่ม 2 ราย) ไม่พบเชื้อ 80 ราย (เพิ่ม 5 ราย) รอผล 5 ราย 

ติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 ได้จาก
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ทุกวัน
- จังหวัดสระแก้ว : Facebook แฟนเพจ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- ป่วย มีอาการสงสัยโควิด โทร HOT LINE “1669 โควิดสระแก้ว”

#COVID19 #โควิค19 #COVID19 #สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว #จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments