สาธารณสุขสระแก้ว เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยให้บุคลากรหลังกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน ให้ 8,000 ชิ้น


สาธารณสุขสระแก้ว เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยให้บุคลากรหลังกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน ให้ 8,000 ชิ้น

4 เมย.63 - พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ และนางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดสรรหน้ากากอนามัย (surgical mask)จำนวน 8,000 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานบริการทุกแห่ง หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหน้ากากผ้าให้อีกจำนวน 5,000 ชิ้น (ให้กับอสม.ที่ปฏิบัติงาน คัดกรองโรคในหมู่บ้าน และผู้ที่มาอยู่ศูนย์เก็บตัว เพื่อสังเกตอาการ) ณ ศูนย์นเรนทรสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments