ผู้ว่าฯสระแก้ว เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันนี้ (14 เมษายน 2563) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายแพทย์สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสาธารณสุข

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พร้อมกับได้จัดสรรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 1) หน้ากากอนามัย  จำนวน 10,000 ชิ้น 2)หน้ากากเลนส์ใส (face shield) จำนวน 120 ชิ้น 3) COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดสระแก้วจะได้นำไปแจกจ่ายให้บุคลากรสาธารณสุขใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ต่อไป

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments