รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดสระแก้ว ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ขอสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563  จังหวัดสระแก้ว ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 5 ราย (สะสม 151 ราย) ไม่พบเชื้อสะสม 130 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 10 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว จำนวน 7 ราย  อยู่ระหว่างรอผล 5 ราย (สะสม 11 ราย)

วันนี้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย เป็นชาย อายุ 49 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่ 9 อำเภอวัฒนานคร นับเป็นรายที่ 10 ของจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 9 โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 หลังจากผู้ป่วยรายที่ 9 ซึ่งเป็นหลานสาว ทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารอยู่ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้เดินทางจากกลับมาบ้าน (ลักษณะเป็นบ้าน 2 หลัง อยู่ในบริเวณเดียวกัน นอนแยก แต่ใช้ห้องน้ำและห้องครัวร่วมกัน) ในตอนเย็นผู้ป่วยรายที่ 10 ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับหลานสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9) จากนั้นในเวลาต่อมาหลานสาวเริ่มมีอาการป่วยและไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานครในวันที่ 30 มีนาคม 2563 จนกระทั่งตรวจยืนยันว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายที่ 10 ถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 9 โดยรับประทานอาหารเย็นเมื่อ 21 มีนาคมร่วมกัน ซึ่งจะต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ในระหว่างนี้ผู้ป่วยยังคงทำงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านตนเอง (โดยสวมหน้ากากผ้าทุกวัน) แต่มีลูกค้าที่เดินทางมารับเครื่องซักผ้าและโทรทัศน์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว จึงถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 12 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 5 คน ต่อมาวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ผู้ป่วยยังคงอยู่ที่บ้าน (สวมหน้ากากผ้า) มีอาการไข้ รับประทานยาอาการไม่ดีขึ้น ต่อมาวันที่ 3 เมษายน 2563 เริ่มมีอาการไข้สูง จึงเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ไปรักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานครด้วยตนเอง ก่อนที่จะรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ตรวจหาเชื้อและได้รับการยืนยันเป็นผู้ป่วยรายที่ 10 ในเวลาต่อมา

มาตรการเร่งด่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานการดำเนินงาน ได้แก่
1. ดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อเก็บตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่รวมในหมู่บ้าน (Local Quarentine) เป็นระยะเวลา 14 วัน กรณีที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันหลังจากใช้ห้องน้ำแล้ว ขอให้ใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดทุกครั้ง
2. สื่อสารความเสี่ยงเน้นการป้องกัน ลดการสัมผัส การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  ลดความตระหนกและการไม่ตีตราผู้ป่วย เราอยู่ร่วมกันได้หากป้องกันอย่างเพียงพอ
3. กรณีที่มีกลุ่มเสี่ยงที่เก็บตัวอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการ (Home Quarentine) และต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ให้ผู้ที่ถูกเก็บตัวใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายและใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ จุดสัมผัสต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู กลอนประตู ทุกครั้ง

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments