ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ


จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา

และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2564 

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ในเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments