ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางท้องถิ่น งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดสระแก้ว  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ราคากลางท้องถิ่น 487,500 บาท 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments