ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

                   1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

                   2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

                   3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

                   4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

                   5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา

                   6. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

                   7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

                   8. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

                   9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

                   10. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา

                   11. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

                   12. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

                   13. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา

โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ในวันที 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments