ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานสถิติ และนายช่างไฟฟ้า


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments