ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานประจำห้องยา ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments