ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณ 2,240,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง 2,240,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments