ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

6. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments