ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ รายการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ รายการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine injection) ขนาด 1 ml จำนวน 12,097 Vial ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางในการจ้างเหมา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,326,675.-บาท

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments