ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ Kick off นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว


ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการจ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ Kick off นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 สำหรับการ จ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ Kick off นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จำนวน  1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พงศกรออแกไนซ์ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 ประกาศ ณ วันที่  26   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2567

 

นายธราพงษ์ กัปโก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments