ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) อาวุโส


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments