ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)


1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments