• ปวงข้าพระพุทธเจ้า
    ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
    รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
    ข้าพระพุทธเจ้า
    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
26 มิ.ย.
จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปี 2560

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-4 ก.ค.60 สมัครด้วยตนเองที่ ชั้[...] . อ่านต่อ

16 มิ.ย.
สอบราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารบริการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 แห่ง

โรงพยาบาลตาพระยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาบริการ  อาคารบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๘ แห่ง ในอำเภอตาพระย[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา