สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Saturday
Nov 28th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
Font Size Larger Font Smaller Font
job

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จะมีการประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง  เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง  โดยขอให้ผู้ปฏิบัติด้านบุคลากรดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://team.sko.moph.go.th/downloads/staff.rar

รายละเอียดเอกสาร

1 - 3 คือ มาตรากำหนดตำแหน่ง

4 - 5 คือ เปรียบเทียบตำแหน่งและค่าตอบแทน

6 คือ ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

comments
 

sko.fw


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

mesr.fw

fw

MIS

star_sko.fw

navi_PHI.fw

sahakorn

Videos - Healthy wayผู้บริหาร

nay.fw นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
yuttapong2 นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
367669@sko.moph.go.th
fw ยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
090872@sko.moph.go.th
yanee.fw ญาณี นาคพงษ์
นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
002343@sko.moph.go.th

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2