• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
31 พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (สสจ.สระแก้ว)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  1&n[...] . อ่านต่อ

31 พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลอรัญประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิ.ย. 2559 โดยให้นำเอกสารมายื่นดังประก[...] . อ่านต่อ

31 พ.ค.
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.สระแก้ว)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบ[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์