• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
26 ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  รายชื่อผู้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ [...] . อ่านต่อ

22 ก.ค.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการใ[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์