สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Wednesday
Apr 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.วัฒนานคร รพ.วัฒนานคร

รพ.วัฒนานคร

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan

นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) จังหวัดสระแก้ว  ได้เข้าเยี่ยมสำรวจและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...
 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวัฒนานคร เป็น วิทยากร โครงการ สร้างความ...

อ่านเพิ่มเติม...

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นางนนทพร บริบูรณ์วิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าห้องคลอด โรงพยาบาลวัฒนานคร   บรรยายเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ก...

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย

การพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย

แพทย์หญิงอรรัตน์  จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร บรรยายการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย จ.สระแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำเดื...

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลวัฒนานครดีเดย์เปิดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2557 สำน...

อ่านเพิ่มเติม...

สสจ.สระแก้ว-รพ.วัฒนานคร ออกชี้แจง พรบ.บุหรี่และแอลกอฮอล์แก่พระสงฆ์

สสจ.สระแก้ว-รพ.วัฒนานคร ออกชี้แจง พรบ.บุหรี่และแอลกอฮอล์แก่พระสงฆ์

สสจ.สระแก้ว และโรงพยาบาลวัฒนานคร ร่วมออกดำเนินการชี้แจง พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื...

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี มอบของพระราชทานที่ระลึก สมาชิก พอ.สว.สระแก้ว

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี มอบของพระราชทานที่ระลึก สมาชิก พอ.สว.สระแก้ว

วันนี้ (23 มิย. 51)  เวลา 14.00 น. พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. เดินทางมามอบของพ...

อ่านเพิ่มเติม...

เกาะติดกระทรวงสาธารณสุข


รพ.วัฒนานคร ยินดีต้อนรับsunggran2

300x150cm02

MIS

star_sko.fw

navi_PHI.fw

ผู้บริหาร

__พญ.อรรัตน์  จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
___copy_copy_copy_copy_copy_copyนายรักศักดิ์  อ่อนทรง
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2