สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Wednesday
Sep 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.วัฒนานคร สสอ.วัฒนานคร

สสอ.วัฒนานคร

วัฒนานคร "รณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ"

วัฒนานคร

ตามที่อำเภอวัฒนานครเป็นอำเภอต้นแบบเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอำเภอต้นแบบการแพทยืแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จึงได้เชิญ ร้านอาหาร แผงลอย ที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ของอำเภอทั้งหมด เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานการปรุงอาหารที่สะอาด อร่อย

อ่านเพิ่มเติม...
 

บุคลากร อ.วัฒนานคร มีคุณภาพ สสอ.วัฒนาฯไฟเขียว สนับสนุนให้เป็นวิทยากร อบรม JHCIS

บุคลากร อ.วัฒนานคร มีคุณภาพ สสอ.วัฒนาฯไฟเขียว สนับสนุนให้เป็นวิทยากร อบรม JHCIS

ในช่วงปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา อำเภอวัฒนานครได้มีการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการระบ...

อ่านเพิ่มเติม...

อสม.กิตติยา โชว์กึ๋นสาขายาเสพติด กรรมการชมเยี่ยม

อสม.กิตติยา โชว์กึ๋นสาขายาเสพติด กรรมการชมเยี่ยมผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา กับการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขายาเสพติดในชุมชน  โดยนางกิตติยา วิเชียรเจริญ...
อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.วัฒนานคร ยินดีต้อนรับMIS

navi_PHI.fw

star_sko.fw

ประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...

สอบราคาถมดินและวางท่อ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว...


module by Inspiration

ผู้บริหาร

__พญ.อรรัตน์  จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
___copy_copy_copy_copy_copy_copyนายรักศักดิ์  อ่อนทรง
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2