สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Sunday
Apr 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.วัฒนานคร สสอ.วัฒนานคร

สสอ.วัฒนานคร

วัฒนานคร "รณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ"

วัฒนานคร

ตามที่อำเภอวัฒนานครเป็นอำเภอต้นแบบเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอำเภอต้นแบบการแพทยืแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จึงได้เชิญ ร้านอาหาร แผงลอย ที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ของอำเภอทั้งหมด เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานการปรุงอาหารที่สะอาด อร่อย

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัฒนานคร รณรงค์จัดกิจกรรมตำบลจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

วัฒนานคร รณรงค์จัดกิจกรรมตำบลจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

ด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร ได้จัดทำแผนออกปฎิบัติการสร้างกระแสการรณรงค์ตำบลจัดการสุขภาพ ในทุกรูปแบบ สำหรับประ...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนานครจัดมหกรรมตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย

วัฒนานครจัดมหกรรมตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร ได้จัดมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทยในตำบลจัดการสุขภาพที่เป็นต้นแบบ ของอำเภอวัฒนานคร จำนวน 4 แ...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนานคร อบรมอสม.นักจัดการสุขภาพ ปี2556

วัฒนานคร อบรมอสม.นักจัดการสุขภาพ ปี2556

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร มีตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพดี จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าเกวียน และตำบลหนองหมากฝ...

อ่านเพิ่มเติม...

เครือข่ายบริการสุขภาพรับนิเทศงานโรคไม่ติดต่อ

เครือข่ายบริการสุขภาพรับนิเทศงานโรคไม่ติดต่อ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแ...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนานคร จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ

วัฒนานคร จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ

เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้รับคัดเลือก จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบ...

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนานคร อบรม อสม.เชี่ยวชาญโรคไม่ติดต่อ

วัฒนานคร อบรม อสม.เชี่ยวชาญโรคไม่ติดต่อ

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2556 เครือข่ายบริการสุขภาพวัฒนานคร ได้จัดอบรม อสม. เชี่ยวชาญเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่ง อสม...

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากร อ.วัฒนานคร มีคุณภาพ สสอ.วัฒนาฯไฟเขียว สนับสนุนให้เป็นวิทยากร อบรม JHCIS

บุคลากร อ.วัฒนานคร มีคุณภาพ สสอ.วัฒนาฯไฟเขียว สนับสนุนให้เป็นวิทยากร อบรม JHCIS

ในช่วงปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา อำเภอวัฒนานครได้มีการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการระบ...

อ่านเพิ่มเติม...

อสม.กิตติยา โชว์กึ๋นสาขายาเสพติด กรรมการชมเยี่ยม

อสม.กิตติยา โชว์กึ๋นสาขายาเสพติด กรรมการชมเยี่ยมผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา กับการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขายาเสพติดในชุมชน  โดยนางกิตติยา วิเชียรเจริญ...
อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.วัฒนานคร ยินดีต้อนรับ4king

star_sko.fw

ผู้บริหาร

__พญ.อรรัตน์  จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
___copy_copy_copy_copy_copy_copyนายรักศักดิ์  อ่อนทรง
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

Hot topic

 

คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่...

 

โรคร้ายที่มากับโลกร้อน

เรื่องของภาวะ “โลกร้อน (global warming)” หรือที่ภาษาวิชาการนิยมใช้ว่า “การเปลี่ย...

รายงาน

icon_analysis

22222-2