• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
26 พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภ[...] . อ่านต่อ

26 พ.ค.
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษ[...] . อ่านต่อ

27 พ.ค.
ขอเอกสารเพิ่มเติม!!!!! ....ในการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

***** ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ***[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์