• Together through life.
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง
  • ศูนย์รวมข้อมูล
    เพื่อติดต่อราชการ
    คลิกเพื่อดูข้อมูล!
29 เม.ย.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับวุฒเพิ่ม ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการที่ได้รับวุฒเพิ่ม ในตำแหน่ง[...] . อ่านต่อ

21 เม.ย.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลวัฒนานคร

ด้วยจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลวัฒนานคร จำนวน 5 รายการ (196 ชิ้น) โดยดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลเหมา[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม STAR : Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยรอยยิ้ม, Time ตรงเวลา บริหารเวลา, Attention มุ่งมั่น ตั้งใจ, Re-Think คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์