รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาช

ด้วย คณะกรรมการสรรหา กรรมการในส่วนของนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความประสงค์รับสมัคร หรือร[...]

ขอเชิญชวนร่วมโหวตและเชียร์ให้กำลังใจ “น้องพอร์ช TI20” จากจังหวัดสระแก้ว การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 8

 ขอเชิญชาวสระแก้วและคนไทยทั่วประเทศ ร่วมโหวตและเชียร์ให้กำลังใจ “น้องพอร์ช TI20”  จากจังหวัดสระแก้ว  ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ประจำปี 2561 รอบสุดท้าย ระดับประเทศ  โดยโหวตให้คะแนน[...]

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัคร หรือรับเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ

สระแก้ว เชิญร่วมเดิน “แสงนำไทยไทยทั้งชาติ ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” 26 พย.นี้

จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม "แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 หวังกระตุ้นให้คนออกกำลังกายห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง สวมเสื้อเหลือง เริ่มเดิน 6 โมงเช้า ระยะทาง [...]