ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 

ตำแหน่งพนักงานบริการ