ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ Kick off นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการจ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ Kick off นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 สำหรับการ จ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ Kick off นโยบายยกร[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วย จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 5 รายการ (69 ชิ้น) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)    โดยดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ราคากลางทั้งสิ้น 8,420.-[...]