ขอแก้ไขราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักง[...]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดร[...]