ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ปายพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ 10828 จำนวน 1 หลัง

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ  เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๑๐๘๒๘ จำน[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        

                      ตามที่จังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศ  จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประก[...]