ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมซมบ้านพักสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

                           ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ขอประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำหรับ[...]

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ 7919+ข.162/มิ.ย./61

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร  สำหรับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ตา[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม[...]