ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงรั้งตาข่ายถัก ความยาว 180 เมตร ตามแบบเลขที่ 5419 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางงานปรับปรุงรั้วตาข่ายถัก ความยาว 180 เมตร ตามแบบเลขที่ ๕๔๑๙ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเ[...]

ประกาศราคากลาง ประเกวดราคาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ 9637 จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด 2 ชั้น ตามแบบเลขที่ 11056 จำนวน 2 หลัง สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

                                 ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) ตามแบบเลขที่ 11056 สำหรับโรง[...]

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมซมบ้านพักสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

                           ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ขอประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำหรับ[...]