ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จ[...]

ประกาศราคากลางซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง  ราคากลางเคร[...]

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๘๗๒๘ จำนวน ๑ หลัง

ด้วย จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๘๗๒๘ จำนวน ๑ หลัง  ง[...]

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ 10109 จำนวน 1 หลัง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว  มีควมประสงค์ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารพัสดุ  เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร  โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่  10109 จำนวน 1 หลัง  วงเงิน &nb[...]