ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา) จำนวน ๒๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
             [...]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

             จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๖๕ เครื่อง ด้วย[...]

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอกแขน จำนวน 58 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 58 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ[...]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้[...]