ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ[...]

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๑๐๘๒๘

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร  สำหรับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที[...]

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) จำนวน 1 หลัง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) จำนวน 1 หลัง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) เป็[...]

ประกาศราคากลาง เรื่อง รายการปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน  จำนวน  1 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  วงเงินทั้งสิ้น 5,025,000.-บาท (ห้าล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ร่วม[...]

ประกาศราคากลางซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง